Gå til hovedinnhold

FAQ (del 2): Disse spørsmålene får glassmesteren

“Hvor høyt må et glassrekkverk være, og er det en spesiell type glass jeg bør bruke?”

Når du vurderer å kjøpe glassrekkverk, er det viktig å alltid huske på hva som er hovedhensikten med det: Rekkverket skal sikre mot gjennomfall. Derfor gjelder samme regler for dimensjonering av glass i rekkverk som i rekkverk i andre materialer.

Det er en rekke lover og regler som må overholdes når man skal montere et glassrekkverk. Byggeforskriftene (TEK 10) stiller strenge krav til rekkverkets funksjon og dets sikkerhet fra balkong/veranda, terrasse og lignende. Rekkverk skal blant annet utformes slik at det ikke oppmuntrer til klatring, og høyden på rekkverket skal være tilfredsstillende nok til at personer ikke kan falle ned fra ulike høydenivåer.

 

Byggteknisk forskrift, TEK17, § 12-15 om rekkverk sier følgende:

12-15. Utforming av rekkverk
(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt, og skal utformes slik at det forhindrer klatring.

(2) Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos.

(3) Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde.

a) minimum 1,2 m der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m
b) minimum 1,0 m der nivåforskjellen er inntil 10,0
(4) Nivåforskjeller til terrenget eller underliggende plan som er mindre enn 3,0 m kan sikres på annen forsvarlig måte enn med rekkverk.

(5) Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. For rekkverk over 1,0 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk. Den horisontale avstanden mellom en bygningsdel og det utenpåliggende rekkverket skal være maksimum 0,05 m.

TEK17 har også en fin veileder som du kan lese nærmere i for å få mer detaljerte forklaringer på disse reglene. Vi anbefaler alltid å ta kontakt med en glassmester for å få veiledning til å finne riktige mål og materialer for rekkverk der du skal ha det.

Glassrekkverk skal bestå av herdet og laminert sikkerhetsglass. Herdet glass granulerer, og lamineringen sikrer at bitene ikke faller ned, men blir hengende fast i lamineringen.

Skulle det oppstå en sprekk og glasset knuser, vil det derfor kun granulere og bli liggende i filmen, og det utgjør dermed ingen risiko for at noen faller gjennom det. Det er heller ingen fare for at spisse glasskanter faller ned.

 

“Hva er egentlig u-verdi?”


U-verdien er en indikasjon på hvor sterke isoleringsegenskaper glasset har. Selv om vi er vant med at et høyt tall betyr god ytelse, er det motsatt med u-verdien: Et vindu som isolerer godt har lav U-verdi. Det betyr at jo lavere U-verdien er, desto bedre varmeisolasjon har glasset. U-verdi kalles også isoleringsevne.

“Hvordan kan et vanlig energiglass i vinduet bare plutselig sprekke i varmen fra sola?”


Glass har dårlig varmeledningsevne. Dette gjør at dersom bare deler av et vindu er utsatt for varmestråling, vil ikke denne varmen spre seg utover glasset slik vi kanskje kan se for oss. I stedet forblir den ene delen av glasset oppvarmet, mens den delen av glasset som ikke utsettes for samme varmestråling, holder en betydelig lavere temperatur. Ved store temperaturforskjeller på glass kan det sprekke spontant. Dette kalles ofte termisk brudd.

“Hvor lang leveringstid er det på glass?”

Leveringstid på glass varierer. For vanlig isolerglass produsert på fabrikk i Norge, er vanlig leveringstid fra to til tre uker, avhengig av når glasset bestilles i forhold til kjøreruter.  Leveres glasset fra utlandet, må man naturligvis regne med en lengre leveringstid, som regel rundt fire uker.

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.