P-merking / CE-merking

P-merking / CE-merking

P-merket er SP sitt kvalitetsmerke. Merket har eksistert i lang tid på markedet og sikrer en høy kvalitet på merkede produkter. Kvaliteten sikres ved kontinuerlig overvåking av produksjon og montering, delvis ved produsentens egenkontroll og delvis ved stikkprøvekontroll utført av SP.

P-merket er et supplement til CE-merket.
CE-merkingen er utføres av produsenten, basert på dokumentasjon som kreves. I enkelte tilfeller betyr det testing, inspeksjon eller sertifisering av teknisk kontrollorgan. Resultatene av CE-merking er en ytelseserklæring utstedt av produsenten, som viser verdiene på visse egenskaper. P-merking utfyller CE-merking ved å knytte resultatene til norsk lov, for å gi mulighet for ytelseserklæring av flere egenskaper og kvalitetssikring gjennom en overvåkende kontroll.

Alle Sapa Building Systems produkter er sertifisert for P-merking. Noen av våre produkter omfattes også av en produktstandard for CE-merking.

Kontakt oss

About privacy & cookies on this site

When you use this site, cookies and other technologies collect data to improve and enhance your experience. You can read more about how we handle your data under our privacy policy. By accepting cookies, you accept the use of cookies and similar technologies.